Simone Thiis

Kunstrom i Fossekleiva

Kunstrom i Fossekleiva

Sammen med kunstner Iain Halket har Simone Thiis kunstverksteder for barnehager i Svelvik kommune i regi av Fossekleiva kultursenter.