Simone Thiis

Tomb-spelet

Tomb-spelet

Tomb-spelet er et historisk vandreteater som omhandler begivenhetene og hverdagslivet i Råde rundt 1814. Frontlinjen i krigen august 1814, gikk gjennom Råde. Grev Mathias Leth Sommerhielm var godsherre på Tomb. Han var en av stormennene på Eidsvoll, og Tomb var flittig brukt til sammenkomster. Både den svenske og danske regenten besøkte Sommerhielm på Tomb i 1814. Sommerhielm ble også Norges 2.statsminister.

g Gamlebyen i Fredrikstad, der Karl Johan satt de avgjørende dagene før freden. Fronten sto i Råde, og her skjøt de norsk-danske soldatene på svenskene fra høyden ved Solli. Det var mange tusen menn i krig, og mange døde og sårede. I prosessen rundt Norges selvstendighet var grev Mathias Leth Sommerhielm en diplomat som jobbet mye “under radaren”. Han var prins Christian Fredrik av Danmarks nærmeste norske rådgiver, og ble etter hvert kong Karl Johans (Bernadotte) nærmeste norske betrodde.Spelet er et vandreteater og publikum går fra herregården på hovedscenen til en husmannsplass hvor kontrastene er store.

På vandringen igjennom skogen havner publikum midt i skuddlinjen og får oppleve krig på nært hold, med nordmenn og svensker i full kamp.

Framme på husmannsplassen får de et innblikk i livet for husmannsfolket og opplever de store kontrastene fra storbønder og godseiere. Det var handelsembargo i Norge og fattigdommen var stor.

Simone Thiis hadde regi på Tomb-spelet 2016 med blant annet Nils Ole Oftebro i en av hovedrollene. For mer informasjon:  http://tombspelet.no