Simone Thiis

Foredragsholder

Noen utvalgte eksempler på typer foredrag Simone Thiis har holdt

2014 i Polen; om teater for barn i Norge

Vinterscenen i Porsgrunn;

2016 - om egen frigruppe drevet i 15 år. Utfordringer og gleder. Eksempler fra egne erfaringer.

2017 - Om frihet og valg.Simone forteller om valgene hun har tatt nå, og da hun startet eget teater. Hvor kommer valgene fra og hva driver henne videre. Er valgene tatt ut fra frihet og eget ønske, eller av nødvendighet og press. Simone spør seg selv og åpner gjerne for spørsmål og debatt om hva frihet egentlig er for en kunstner som føler seg kallet. Har man egentlig noe valg? 

2018 - Foredrag på internasjonalt seminar i Polen. Thiis forteller om det å lage teater for barn med vanskelige tema. Basert på egen erfaringer beskriver hun de reaksjonene hun har møtt og hvordan hun håndterer dem.

2019- New York. Simone Thiis deltar på seminar og forteller om hvordan hun jobber med profesjonelt teater for barn og unge.

Foto: Per Olav Heimstad